Nyfiken på influencer marketing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom den digitala världen har en ny variant på ambassadörer vuxit sig allt starkare under de senaste åren. De kallas för influencers. Influencers i den digitala världen har ofta en stor skara trogna följare som har ett starkt förtroende för vad influencern säger och gör. Är influencern verksam inom ett område relevant för din organisation/företag kan även hens följare vara en av din organisations målgrupper. Influencern blir då en viktig kanal där du kan nå din målgrupp med budskap som upplevs som mer trovärdiga och genuina än uppenbar reklam.

Precis som med de flesta annonseringsmetoder finns det även positiva och negativa aspekter med detta. I takt med att användande av influencers blir allt vanligare ökar också risken att de ses som betalda kanaler. Internetstiftelsens senaste rapport (soi2016.se) visade att svenskar tycker att det bästa med internet är information och det sämsta är innehållet. Det säger en hel del om vikten av kvalité, trovärdighet och integritet hos influencers och i det som skrivs på internet.

För att behålla trovärdighet blir det därmed allt mer angeläget att tydligt förstå skillnaden mellan PR och reklam när du arbetar med influencer marketing. PR handlar om förtjänt utrymme, vilket betyder att du inte kan, eller ska, styra över innehåll eller vinkling hos en influencer. Reklam handlar om betalda kanaler där det ofta finns avtal. Det betyder att man tydligt måste synliggöra samarbetet, via exempelvis text eller logga.

Utöver dessa riktlinjer är arbete med influensers en fråga om sociala och etiska riktlinjer. Barn och unga är en stor målgrupp som rör sig i den digitala världen där många regelverk ignoreras eller saknas- något även Gustav Martner pekade på under Nowa Nyfiken på för en tid sedan. Detta är en viktig aspekt att alltid ta hänsyn till vid denna marknadsföringsmetod. Då digital marknadsföring tar en allt större del av mediekakan kommer Influencer marketing med stor sannolikhet att bli allt vanligare och vi som arbetar med metoden måste förstå alla aspekter av den, både de juridiska och de etiska.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan arbeta med influencer marketing? Ta kontakt med Kristin så berättar hon gärna mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Debaisieux,
Affärsområdesansvarig Digital och Business

076-199 22 90
kristin.debaisieux@nowakommunikation.se

 

Inredningstips till kontoret!

Ett kontor har estetiska, funktionella och symboliska värden. Dels ska medarbetare trivas på sin arbetsplats och dels ska kontoret reflektera verksamheten utåt då det är en viktig kontaktyta mot kunder. Nowagruppens event- och inredningsbyrå Stillback har under hösten och vintern inrett vårt nya kontor i Göteborg som idag huserar fem bolag. Johan (VD på Stillback) och Anna (inredningsdesigner) delar med sig av sina bästa tips för kontorsinredning.

Varför är inredningen på ett kontor viktigt?
Det finns många anledningar. Den funktionella och visuella arbetsmiljön påverkar effektivitet, hälsa, välmående, kreativitet, försäljning och möten. Hur kontoret ser ut kan även förbättra förtroendeskapandet hos en kund, eftersom det ger ett första intryck av din verksamhet vid besök.

Vad bör man tänka på när man inreder ett kontor?
Dels ska man utgå ifrån typen av verksamhet och dels utifrån vilket intryck man vill göra eftersom den visuella och den funktionella aspekten måste samverka. Precis som med all marknadsföring gäller det vid fysisk kommunikation att tänka på sin målgrupp. För ett kontor är målgruppen intern, såsom personal, och extern, såsom besökare (kunder, leverantörer och samarbetspartners).

Kan ni ge några konkreta tips vid inredningsarbetet?

-          Process. Grundarbete och planering är A och O. Att sätta tydliga mål och skapa gemensamma förväntningar på slutresultatet, både när det gäller budget, utseende och funktioner.

-          Hållbarhet. Offentlig miljö skiljer sig stort från hemmamiljö. Ett hållbarhetstänk materialmässigt, visuellt och miljömässigt är avgörande i en offentlig miljö.

-          Personlighet. Rätt kontorsinredning kan öka försäljning precis som en butik kan. Företagets personlighet bör speglas i inredningen för att kontoret ska gör ett avtryck och ge rätt intryck.

Sist men inte minst: möt visionen hela vägen fram! Om man ska göra något ska man göra det fullt ut annars blir det blandsaft av det.

Vilka trender kommer prägla kontorsinredningen under 2017?

En ihållande trend är ett genomgående miljötänk, vilket du kan se på flera olika sätt. Årets färg är grönt vilket bl.a. drar tankarna till Green Living. Att använda hållbara material blir också vanligare. Trots ett dyrare inköpspris blir det mer ekonomiskt över tid och är dessutom mer hållbart ur miljösynpunkt. Gedigna, klassiska material som sten, metall och massivt trä är alltid populära och hållbara val. Dock finns det alltid parallella sub-trender som ibland går helt emot huvudtrenden.

Under 2017 kommer den generella teknikutvecklingen att fortsätta påverka alla delar av livet, inte minst inredning och då i synnerhet kontorsinredning och arbetsmiljö i stort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrén före inredningen och slutresultatet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljer i våra nya konferensrum.

 

Nowa Nyfiken på sårbarhet i digitala miljöer

Fredagen den 10:e mars med start kl. 07.30 håller vi årets andra frukostträff i Göteborg. Seminarieserien är en del av konceptet Nowa Nyfiken på som syftar till att skapa nya kontaktmöjligheter men också nya insikter och kunskaper. Utöver frukost riggar vi därför scenen för ett spännande samtal om en person eller en företeelse.

Denna gång är vi nyfikna på digitala trender och sårbarhet. Från kl. 08.00 kommer Gustav Martner att berätta om problematiken kring demokrati och utsatthet på internet. Gustav är entreprenör inom digital marknadsföring och arbetar med en mix av moraliska, sociala, tekniska och juridiska frågor för att skydda utsatta i och med de digitala miljöerna. Som verksamhetsutvecklare på Digital Reliance har han bland annat har varit initiativtagare för projekten Refugee Phones och Stoppa barnreklam. Förra året blev Gustav utsedd till en av regeringens experter i det nya media- och reklamlandskapet.

Har vi mer eller mindre yttrandefrihet idag? Hur sårbara är vi och mot vad? Vilka är mest mest sårbara och hur kan vi arbeta för att skydda de som bäst behöver det? Det och mycket, mycket mer är vi Nyfikna på. Välkommen!

>> Anmäl dig här! <<

Redan nyfiken? Läs Gustavs debattartikel om demokrati på nätet. Du kan även lyssna på tidigare samtal med gäster i Nowapodden!

Succékonferens om kommunikation och integration

Onsdagen den 15 februari samlades kommunikatörer, integrationssamordnare och andra intresserade från hela landet för att delta på konferensen Kommunikation och integration – lär av  varandra, som arrangerades av Nowa Kommunikation i samarbete med K6 Konsulter. Dagen var full av inspiration, praktiska exempel och kloka tankar kring det viktiga ämnet, men även en hel del skratt.

Representanter från 32 kommuner – från Älvsbyn i norr till Svedala i söder –  var med på konferensen om integration och kommunikation. Flera myndigheter var där, bland annat Migrationsverket, Tillväxtverket och Arbetsmiljöverket. Även civilsamhället representerades genom exempelvis Svenska Kyrkan, Scouterna, Synskadades Riksförbund och Svenska med baby. Många organisationer valde att skicka flera representanter, ofta både kommunikatörer och integrationssamordnare tillsammans. Sammanlagt var det över 120 personer i en fullsatt sal på Citykonferensen i Stockholm.

Dagen inleddes med ett scensamtal med Hamed Safizada som själv kommit till Sverige som flykting och idag är engagerad i olika frivilligorganisationer. Han berättade om sin syn på kommunikation utifrån en nyanländs perspektiv. En av de saker han poängterade var hur viktigt det är att mötas med ömsesidig respekt och förståelse. Dessutom underströks vikten av att komma ihåg att nyanlända inte är en homogen målgrupp. Hamed talade om hur unga nyanlända precis som andra ungdomar använder sociala medier i stor utsträckning och att det därför är enkelt att nå dem genom de kanalerna. För äldre nyanlända är Hameds uppfattning att det ofta är det personliga mötet som fungerar bäst. Ett annat konkret tips var att Google Translate inte fungerar så bra vid översättning mellan svenska och dari.

Under dagen var även representanter från Nacka, Varberg, Falköping, Båstad, Vallentuna, Södertälje, Upplands Bro och Täby kommuner med på scenen. De delade med sig av erfarenheter om hur de arbetar med kommunikation och integration med fokus på praktiska exempel, bland annat hur de hanterar sociala medier, erfarenheter från informationsmöten, hur de tänker kring information på webben, hur de har gjort kampanjer för att hitta bostäder, tagit fram kommunikationsplaner m.m. Även den arabiskspråkiga tidningen Al-Kompis fanns med under dagen och talade om att de är den största tidningen på arabiska i Sverige och därmed kan fungera som en kanal som kommuner och myndigheter kan använda för att nå ut till arabiskspråkiga invånare.

Dagens genomgående lärdom var att det inte går att arbeta i stuprör i den här frågan. För att få god integration och inkludering måste myndigheter och andra organisationer samverka över gränserna – även internt i till exempel en kommun. Det är dessutom viktigt att lära känna sin målgrupp. För att få till så pass bra kommunikation som möjligt verkade fokusgrupper vara en bra start på kommunikationen. Dessutom lyftes idén om att skapa arenor där både nya och redan etablerade invånare kan mötas.

Birgitta Sjöberg, Båstads kommunikationschef (till höger i bild) sammanfattade dagen med ett gott råd till alla ”Glo och sno!” eftersom alla vinner på att dela med sig av sina erfarenheter för att skapa god kommunikation och integration.

 

AXPLOCK FRÅN DAGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka är de bästa sätten att nå nyanlända? Hamed Safizada berättade om sina erfarenheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Först ut av kommunerna var Charlott Elisson och Kerstin Nilsson från Varberg kommun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Tshibanda (Falköpings kommun och University of Bedfordshire) talade om medmänsklig kommunikation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miranda Forsgren, Rune Nordström och Ulf Bley från Nowa var med under konferensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med över en miljon följare på Facebook är Al- kompis Sveriges största media på arabiska.
Med Mahmoud Agha, Al- Kompis, och Mats Deurell, Södertörn högskola och Al-Kompis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Trange från Nacka kommun berättade om den lyckade kampanjen ”Jag vill dela”.