Succékonferens om kommunikation och integration

Onsdagen den 15 februari samlades kommunikatörer, integrationssamordnare och andra intresserade från hela landet för att delta på konferensen Kommunikation och integration – lär av  varandra, som arrangerades av Nowa Kommunikation i samarbete med K6 Konsulter. Dagen var full av inspiration, praktiska exempel och kloka tankar kring det viktiga ämnet, men även en hel del skratt.

Representanter från 32 kommuner – från Älvsbyn i norr till Svedala i söder –  var med på konferensen om integration och kommunikation. Flera myndigheter var där, bland annat Migrationsverket, Tillväxtverket och Arbetsmiljöverket. Även civilsamhället representerades genom exempelvis Svenska Kyrkan, Scouterna, Synskadades Riksförbund och Svenska med baby. Många organisationer valde att skicka flera representanter, ofta både kommunikatörer och integrationssamordnare tillsammans. Sammanlagt var det över 120 personer i en fullsatt sal på Citykonferensen i Stockholm.

Dagen inleddes med ett scensamtal med Hamed Safizada som själv kommit till Sverige som flykting och idag är engagerad i olika frivilligorganisationer. Han berättade om sin syn på kommunikation utifrån en nyanländs perspektiv. En av de saker han poängterade var hur viktigt det är att mötas med ömsesidig respekt och förståelse. Dessutom underströks vikten av att komma ihåg att nyanlända inte är en homogen målgrupp. Hamed talade om hur unga nyanlända precis som andra ungdomar använder sociala medier i stor utsträckning och att det därför är enkelt att nå dem genom de kanalerna. För äldre nyanlända är Hameds uppfattning att det ofta är det personliga mötet som fungerar bäst. Ett annat konkret tips var att Google Translate inte fungerar så bra vid översättning mellan svenska och dari.

Under dagen var även representanter från Nacka, Varberg, Falköping, Båstad, Vallentuna, Södertälje, Upplands Bro och Täby kommuner med på scenen. De delade med sig av erfarenheter om hur de arbetar med kommunikation och integration med fokus på praktiska exempel, bland annat hur de hanterar sociala medier, erfarenheter från informationsmöten, hur de tänker kring information på webben, hur de har gjort kampanjer för att hitta bostäder, tagit fram kommunikationsplaner m.m. Även den arabiskspråkiga tidningen Al-Kompis fanns med under dagen och talade om att de är den största tidningen på arabiska i Sverige och därmed kan fungera som en kanal som kommuner och myndigheter kan använda för att nå ut till arabiskspråkiga invånare.

Dagens genomgående lärdom var att det inte går att arbeta i stuprör i den här frågan. För att få god integration och inkludering måste myndigheter och andra organisationer samverka över gränserna – även internt i till exempel en kommun. Det är dessutom viktigt att lära känna sin målgrupp. För att få till så pass bra kommunikation som möjligt verkade fokusgrupper vara en bra start på kommunikationen. Dessutom lyftes idén om att skapa arenor där både nya och redan etablerade invånare kan mötas.

Birgitta Sjöberg, Båstads kommunikationschef (till höger i bild) sammanfattade dagen med ett gott råd till alla ”Glo och sno!” eftersom alla vinner på att dela med sig av sina erfarenheter för att skapa god kommunikation och integration.

 

AXPLOCK FRÅN DAGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka är de bästa sätten att nå nyanlända? Hamed Safizada berättade om sina erfarenheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Först ut av kommunerna var Charlott Elisson och Kerstin Nilsson från Varberg kommun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal Tshibanda (Falköpings kommun och University of Bedfordshire) talade om medmänsklig kommunikation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miranda Forsgren, Rune Nordström och Ulf Bley från Nowa var med under konferensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med över en miljon följare på Facebook är Al- kompis Sveriges största media på arabiska.
Med Mahmoud Agha, Al- Kompis, och Mats Deurell, Södertörn högskola och Al-Kompis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Trange från Nacka kommun berättade om den lyckade kampanjen ”Jag vill dela”.

 

Varför ska du arbeta med en byrå som har Google Partner- status?

Att en byrå har Google Partner- status innebär att de har uppvisat kunskaper och expertis i AdWords, uppfyllt AdWords utgiftskrav, visat intäktstillväxt både på byrå- och kundsidan samt bevarat och utökat kundbasen. Fördelarna för dig som kund med att arbeta med en byrå som är certifierad som Google partner är bland annat:

- Du får tillgång till certifierade analytiker och Account Managers. Alla företag som uppnår en partnerstatus har anställda med Google AdWords certifieringar som hanterar era konton. Google ser till att dessa certifieringar är aktuella och att byrån uppfyller bäst praxis när det gäller uppsättning och optimering av kampanjer.

- Du får tillgång till beta-funktioner. Byråer med partnerstatus får tillgång till Googles beta-funktioner vilket innebär att när Google har utvecklat en ny funktion eller applikation får deras partners använda funktionen upp till ett år innan den blir tillgänglig för allmänheten.

- Du undviker kö. Google Partner certifierade byråer har sin egen Account Manager på Google som de kan kontakta utan väntetid om du som kund har ett problem med dina kampanjer.

- Du får tillgång till det senaste. För att bibehålla en partnerstatus måste byrån genomföra certifieringsprov för AdWords, sök, display, shopping, video och mobilannonsering regelbundet. Partners har även möjlighet att delta i utbildningar som Google håller under året, så att byrån är uppdaterade inom dessa områden.

- Innovation. Google partners har en skyldighet att visa att de följer bäst praxis och att de använder de senaste funktionerna som Google erbjuder. En byrå som inte håller Googles standarder för partnerstatus riskerar att mista sin partnerstatus. Detta säkerställer att en hög servicenivå bibehålls oavsett vilket datum som partnerstatus uppnåddes.

 

Nowa Kommunikation är Google Partner certifierade inom Google sök, display och video. Vill du veta mer om våra digitala erbjudanden eller hur du kan kombinera dem med några av våra andra tjänster? Hör av dig till vår digitala strateg Kristin Debaisieux:

 
076-199 22 90
kristin.debaisieux@nowakommunikation.se

 

 

 

Vi startar årets omgång av frukostseminarium med Almedalen!

Nowa Nyfiken på Almedalen

Fredagen den tredje februari hålls årets första Nowa Nyfiken på i Göteborg! Där bjuder vi på, utöver frukost från 08:00, en spännande föreläsning tillsammans med Sveriges Kommunikatörer som börjar klockan 08:30.

I denna omgång av Nowa Nyfiken på fokuserar vi på Almedalsveckan! Veckan har med åren blivit en allt viktigare arena som gör stort avtryck i samhällsdebatten. Många offentliga och privata aktörer finns på plats och försöker på olika sätt informera och påverka sina målgrupper.

Kom och lyssna på Rune Nordström som berättar om sina erfarenheter och hur du kan lyckas i Almedalen. Rune är seniorkonsult och vice VD på Nowa Kommunikation. Han var tidigare informationsdirektör på Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Rune började vara i Almedalen under tidigt 2000-tal och har sett arenan förändras genom åren. Han kommer bland annat att ta upp följande frågor:

- Varför ska du vara i Almedalen?

- Hur gör du för att lyckas med din närvaro i Almedalen?

- Vilka är de vanligaste misstagen?

- Vad händer med Almedalsveckan i framtiden?

>> Anmäl dig här <<

Under 2016 ansvarade Nowa för ett 70-tal arrangemang tillsammans med kunder och samarbetspartners. Nowa arrangerar bland annat Kommunikatörsminglet tillsammans med Sveriges Kommunikatörer m.fl.

 


Eventet är kostnadsfritt, men vi debiterar en no show-avgift på 250 kronor vid utebliven avbokning.

Sista anmälningsdag är onsdag den första februari!

Kommunikation och samarbete avgörande för framgångsrik integration

Under 2017 kommer tiotusentals flyktingar som redan är i Sverige att få asyl och placeras i landets kommuner. Hur väl vi lyckas med denna integration kommer att forma landets utveckling under lång tid framöver. Vi har sett att nyckeln till en framgångsrik integration ligger i att få en sammanhållen kommunikation att bli ett ledningsverktyg. De goda exempel som redan finns i kommunerna behöver spridas så att alla inte behöver uppfinna hjulet själva.

Sedan våren 2016 gäller bosättningslagen, som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända och ordna deras boende. Om inte den här frågan var överst på dagordningen i alla kommuner innan, blev den det definitivt när lagen började gälla och så kommer det att förbli under en lång tid framöver.

Nu handlar det om hur våra nya invånare bli en del av vårt samhälle fullt ut. Var ska de bo? Vilka skolor ska de gå i? Var finns jobben? Hur engagerar vi alla som redan bor i kommunen? Och hur håller vi alla olika målgrupper informerade om allt som händer i den här frågan? Vilka kommunikationskanaler är bäst – webben, sociala medier, appar, möten av olika slag eller något helt annat? För att hitta en väg framåt i flykting- och integrationsfrågan måste vi räta ut alla frågetecken.

Gränsöverskridande arbete

Vi har egen erfarenhet av att arbeta med kommunikation om flyktingfrågan och integration från en kommun, som tidigare kommunikationschef respektive ansvarig för flyktingkommunikation. Vi vet att det är omöjligt att nå framgång om man inte lämnar stuprörstänkandet internt. Att arbeta gränsöverskridande har aldrig varit viktigare, vågar vi påstå.

Därför kan kommunikationschefen, kommunikationsavdelningen eller kommunikatören inte vara ensamma i det här arbetet. Att samarbeta med integrationssamordnare, bostadssamordnare, socialsekreterare, kultursekreterare och andra som berörs i kommunen är nyckeln till framgång.

Det är speciellt viktigt att ha ett nära samarbete med flykting- eller integrationssamordnaren som har den övergripande bilden av kommunens integrationsarbete. Kroka arm, ta fram en gemensam plan, ha regelbundna avstämningar tillsammans och med övriga som jobbar med frågan.

Tydliga visioner

Men det är högsta ledningen i kommunen som måste visa vägen med tydliga visioner och inriktningar. Här vill vi få kommunledningar, högsta politiker och tjänstemän att inse att kommunikationen är deras viktigaste verktyg för att få en framgångsrik integration.

Har de inte insett det tidigare är det hög tid nu att de förstår att kommunikation är ett centralt ledningsverktyg och att alla i organisationen har ett kommunikationsansvar. Kommunens alla förvaltningar måste involveras och det handlar om att skapa en förståelse och engagemang bland medarbetarna. Därför är även internkommunikation en viktig pusselbit i integrationsarbetet.

Inspireras

Tiden är också en viktig faktor i integrationsarbetet. För den kommun som inte har en klar bild över hur man ska lägga upp arbetet, kan det ta tid att komma på hur man ska göra. Ett sätt att förkorta den startsträckan, undvika de vanligaste fallgroparna och snabbare komma fram till de smartaste sätten att jobba är att lära av andra som redan hunnit en bit. Så vårt tips är – Inspireras av andra kommuner och dela själv med dig av dina egna erfarenheter.

Vi hoppas kunna ge stöd till kommunikatörerna i landets kommuner med den här debattartikeln.  Högsta ledningen i en kommun måste inse att det är genom samarbete över förvaltningsgränserna som man kan nå framgång. Lika viktigt är det med utbyte och samarbete över kommungränserna.  Här finns ingen konkurrens, bara vinnare – och det handlar om människor.

Debattartikel finns även på Sveriges Kommunikatörers hemsida


Åsa Gunnarsson är senior partner på K6 Konsulter och Kajsa Tirén är seniorkonsult på Nowa Kommunikation.

Vill du ha inspiration och erfarenhetsutbyte med fokus på praktiska exempel är du välkommen till vår konferens den 15:e februari i Stockholm!

>> Konferensen för integration och kommunikation 15 februari <<