Avrop av ramavtal

 

Jobbar du på en statlig myndighet eller på ett statligt bolag? 

Sitter ni med målgruppsanalyser men vet inte hur ni ska nå de definierade målgrupperna? Söker ni personal? Har ni ett uppdrag som inkluderar kommunikationsinsatser? Via Nowa kan du få allt stöd du behöver. Vi är ramavtalsleverantör inom den statliga inköpssamordningen av medieförmedlingstjänster.

Läs mer om avtalet här>>

Gör en beställning eller kontakta oss för mer information på avropa@nowakommunikation.se

Avtalsansvarig Nowa Kommunikation: Michael Stenfeldt
0733-17 10 80, michael.stenfeldt@nowakommunikation.se

Jobbar du på en kommun eller ett landsting? 

Nowa bistår med rådgivning, analys, köp och produktion och är leverantör inom området annonsförmedlingstjänster för kommuner och landsting i Sverige. Via SKL Kommentus ramavtal är det möjligt att avropa våra tjänster, både inom annonsförmedling samt strategisk medierådgivning och analyser.

Läs mer om avtalet här>> 

Gör en beställning eller kontakta oss för mer information på avropa@nowakommunikation.se

Avtalsansvarig Nowa Kommunikation: Michael Stenfeldt
0733-17 10 80, michael.stenfeldt@nowakommunikation.se

Jobbar du på Region Halland? 

Nowa bistår med rådgivning, medieköp och annonsproduktion för tryckt och digital media och är leverantör av mediebyråtjänster för Region Halland. 

Gör en beställning eller kontakta oss för mer information på halland@nowakommunikation.se

Avtalsansvarig Nowa Kommunikation: Michael Stenfeldt
0733-17 10 80, michael.stenfeldt@nowakommunikation.se

Jobbar du på Malmö Stad?

Nowa är leverantör av mediebyråtjänster för Malmö Stad. Via ramavtalet är det möjlighet att avropa tjänster såsom framtagande av mediestrategi, rådgivning, medieköp, annonsproduktion samt analys, uppföljning och research.

Gör en beställning eller kontakta oss för mer information på malmo@nowakommunikation.se

Avtalsansvarig Nowa Kommunikation: Michael Stenfeldt
0733-17 10 80, michael.stenfeldt@nowakommunikation.se

Jobbar du på Göteborgs Stad? 

Nowa är ramavtalsleverantör inom områdena strategisk PR och  kommunikation samt produktionsbyrå för Göteborgs Stad. 

Gör en beställning eller kontakta oss för mer information på goteborg@nowakommunikation.se

Avtalsansvarig Nowa Kommunikation: Rune Nordström
0706-02 65 20, rune.nordström@nowakommunikation.se

Jobbar du på Enköpings kommun? 

Nowa är leverantör inom området PR, skribenttjänster samt kommunikationsstöd. Via Enköping kommuns ramavtal är det möjligt att avropa våra tjänster.

Gör en beställning eller kontakta oss för mer information på avropa@nowakommunikation.se

Avtalsansvarig Nowa Kommunikation: Rune Nordström
0706-02 65 20, rune.nordström@nowakommunikation.se

Jobbar du på någon av följande norrortskommuner?
Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun eller Upplands-Bro kommun.

Nowa är leverantör inom området kommunikation. Via ramavtalet är det möjligt att avropa våra tjänster.

Gör en beställning eller kontakta oss för mer information på avropa@nowakommunikation.se

Avtalsansvarig Nowa Kommunikation: Rune Nordström
0706-02 65 20, rune.nordström@nowakommunikation.se

Jobbar du på Stockholms läns landsting? 

Nowa är leverantör inom områdena Mediebyråtjänster och Mångkulturell kommunikation för Stockholms Läns Landsting (SLL)

Gör en beställning eller kontakta oss för mer information på sll@nowakommunikation.se

Avtalsansvarig Nowa Kommunikation: Louise Engholm
0766-35 37 90, louise.engholm@nowakommunikation.se

Jobbar du inom Västra Götalandsregionen? 
Nowa är upphandlade inom området informations- och kommunikationstjänster som omfattar alla typer av kommunikationsinsatser, som strategisk rådgivning, stöd för att genomföra aktiviteter, kampanjer och att producera informationsmaterial.

Läs mer om avtalet här>>

Gör en beställning eller kontakta oss för mer information på avropa@nowakommunikation.se

Avtalsansvarig Nowa Kommunikation: Kerstin Torsede
0704-954994, kerstin.torsede@nowakommunikation.se

Jobbar du på Länsstyrelsen Västra Götaland? 

Nowa är upphandlade inom området kommunikationspaketering  som bland annat omfattar framtagning av kampanjmaterial, filmproduktion, extraordinära trycksaker, copywriting och utformning av mässmaterial. 

Gör en beställning eller kontakta oss för mer information på avropa@nowakommunikation.se

Avtalsansvarig Nowa Kommunikation: Kerstin Torsede
0704-954994, kerstin.torsede@nowakommunikation.se