Nowa Executive – konsulttjänster inom strategisk kommunikation och management

 

 

 

 

 

Nowa Executive har stor vana av att hantera svårlösta problem och utmaningar i komplexa sammanhang. Med ett komplext sammanhang menar vi bland annat att kunna hantera kunder med flera beslutsnivåer. Vi har också stor erfarenhet att arbeta med organisationer som är skattefinansierad och ytterst styrs av politiker. Det kräver hög kompetens och fingertoppskänsla för vad som kan vara gångbart och framgångsrikt. Vi rör oss hemvant i gränslandet mellan offentlig sektor och privat näringsliv, mellan politiker och tjänstemän, mellan vision och verklighet. Nowa Executive formar för varje uppdrag ett team av seniora konsulter med lång erfarenhet från ledande positioner i regeringskansliet, hos statliga myndigheter, från företag och stora organisationer.

Vi inom Nowa Executive är » 

Våra tjänster

Strategisk kommunikation 

Att ligga i framkant i en omvärld som ständigt förändras kräver både omvärldsbevakning och djuplodade analyser. Därefter formas strategierna. Oavsett om det rör sig om att utveckla och förbättra befintlig verksamhet, bredda affärsområden eller segmentera din position på marknaden genom externa insatser har vi skräddarsydd kompetens.

Exempel på tjänster:
- Kommunikationsplaner (framtagning och implementering)
- Kommunikationsstöd till chefer
- Stöd, rådgivning och avlastning till kommunikationschefer och kommunikationsavdelningar
- Uthyrning av interimchefer
- Kriskommunikation
- Förändringskommunikation
- Internkommunikation
- Varumärkesarbete
- Medierelationer
- Debattartiklar
- Pressreleaser
- Politiskt påverkansarbete
- Stöd och rådgivning i kontakter med och till politiker myndigheter och offentliga verksamheter

Management

När du står inför större verksamhetsförändring hjälper vi dig att vända utmaningarna till möjligheter med hjälp av våra kvalitativa konsulttjänster. Ibland behövs opartisk rådgivning för att verksamheten ska nå nästa steg och inte stå kvar och stampa på samma plats. Då kan det vara bra att någon tittar på utmaningen från ett oberoende utifrånperspektiv och fungerar som bollplank när nya insikter ska genereras. Genom Nowa Executives erbjuds kvalificerad rådgivning, metoder och verktyg inför, under och efter internt förändringsarbete. Gemensamt för alla konsulter är att de har lång erfarenhet från ledande positioner i regeringskansliet, hos statliga myndigheter, från företag och stora organisationer.

Exempel på tjänster:
- Affärs- och verksamhetsplaner
- Chefs- och ledningsstöd inkl kommunikationsstöd
- Strategiarbete (Vision, utveckling, målstyrning)
- Konkurrentanalyser
- Branschanalyser
- Marknadsanalyser
- Förändringsprocesser
- Omvärldsanalyser
- Scenarioprocesser

Utbildningar 

Genom Nowa Academy delar vi med oss av vårt kunnande. Samtliga kursledare har lång erfarenhet inom sina respektive områden.
Genomgående för alla kurser är att vi varvar teoretiska moment med gruppdiskussioner och praktiska övningar.
Vi delar också med oss av aktuella kundexempel från vår egen vardag som strategikonsulter.

Läs mer om våra öppna och företagsinterna kurser här >>