Våra tjänster inom PR, reklam och medierådgivning

Medieplanering och medieköp »

Dagens snabbrörliga mediesamhälle gör att medielandskapet hela tiden förändras. Nowa kan bidra med strategisk kommunikations- eller medierådgivning.

Marknadskommunikation och kampanjer »

Genom att ta ett samlat grepp om all kommunikation ökar chanserna att budskapet når fram. Vi hjälper er att ta fram marknads- och kommunikationsplaner och utveckla era kommunikationsstrategier.

Reklam och produktion »

När idén och uttrycket är klart skapas de enheter och de format som behövs för uppdraget. Här sitter en stor del av Nowas styrka.

Varumärkesutveckling »

Tillsammans med er kan vi hjälpa till att forma strategier och metoder för att stärka organisationens kundrelationer och varumärke.

Internkommunikation »

Tillsammans med er identifierar vi behov, problem och möjligheter.

Opinionsbildning och påverkan »

Att föra ut fakta, information och åsikter till opinionsbildare och andra målgrupper kräver kontakter och kunskaper om påverkans- och beslutsprocesser.

Medierelationer »

Nowa hjälper till att hitta de budskap och de sammanhang som har förutsättningar att nå ut i media.

Kriskommunikation »

Vi har mångårig erfarenhet av kriskommunikation och intensiv massmedial granskning.