Nowa Executive

Behöver du kvalificerat konsultstöd inom strategisk kommunikation, omvärldsbevakning och omvärldsanalys,
public affairs, krishantering och kriskommunikation, varumärkesstrategi, ledningsstöd vid förändringsprocesser?
Då är Nowa Executive rätt för dig.

Vår erfarenhet är att komplexa frågor bör angripas med bred kompetens och djup insikt. Vi formar ett team av
seniora konsulter med lång erfarenhet från ledande positioner i regeringskansliet, hos statliga myndigheter, från
företag och stora organisationer. Vi rör oss hemvant i gränslandet mellan offentlig sektor och privata näringsliv,
mellan politiker och tjänstemän, mellan vision och verklighet.

Våra executivekonsulter är:

Anders Wallqvist
VD och en av grundarna till Nowa Kommunikation.

Rune Nordström
Vice VD och en av grundarna till Nowa Kommunikation.

Ulf Bley
Konsult med fokus på ledarskap, utvecklings- och förändringsarbete.

Kerstin Torsede
Inriktad på företagskommunikation och marknads-PR. Även specialist på proaktiv PR, medierelationer, medieträningar och skrivutbildningar.

Johan Axell
Johan arbetar i gränslandet av affärsutveckling, kommunikation och personlig utveckling.

Kajsa Tirén
Har en bred erfarenhet inom kommunikationsområdet – allt från snabba kontakter med media samma dag till långsiktig planering av opinionsbildningsinsatser.

Christer Hallerby
Arbetar med strategiutveckling, omvärlds-, samhälls- och marknadsanalys.

Anette Palle
Specialist inom intern- och förändringskommunikation. Erfarenhet av stadsutvecklings- och infrastrukturfrågor.

Hans Jacobsson
Hans har bred bakgrund från finanssektorn och livsmedelsbranschen i seniora befattningar och konsultroller.

Miranda Forsgren
Kommunikationsrådgivare.