Nyfiken på strategiska samarbeten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brand Alliances, eller strategiskt sponsorskap, kan kort beskrivas som ett aktivt och medvetet arbete för
att skapa associationer mellan två (eller fler) varumärken och/eller företag. Detta arbete består oftast utav
någon typ av marknadsinsats som syftar till att öka uppmärksamheten hos företagens respektive målgrupper.
Strategiskt sponsorskap kan ses som ett paraplybegrepp som innefattar en rad olika typer av metoder.
Några av de vanligare metoderna är:

- Co- branding, där två företag samlas under samma tak för att ge sina målgrupper valmöjligheter.
- Innovationssamarbete, där två företag tillsammans skapar en produkt som tilltalar bådas målgrupper.
- Värdeskapande kedja, där exempelvis en service från ett företag och en produkt från ett annat företag
representerar en enhet för en gemensam målgrupp.
- Ingredient co- branding, där ett företag står som det övergripande varumärket med flera varumärken
från andra företag under sig.
- Varumärkeslicensering
, där ett företag via avtal tillåter ett annat företag att använda deras varumärke.
- Korsmarknadsföring, där båda företagen uppmuntrar varandra genom exempelvis
marknadsföringskampanjer enskilt eller tillsammans.

Vilken typ av samarbete skulle passa bäst för din organisation? BEAMON FOSBURY arbetar för att skapa
bästa möjliga samarbeten mellan organisationer, företag och föreningar med utgångspunkten att det är det
personliga mötet och människor som gör skillnad. Som en del i Nowagruppen samarbetar BEAMON FOSBURY
med andra bolag i gruppen vid behov, bland annat med grafiska formgivare, digitala experter och varumärkesstrateger,
för att skapa den bästa lösningen för dig. Kontakta Benny eller Alexander om du vill veta mer om hur de
kan hjälpa dig med ditt strategiska sponsorskap!
____________________________________________________________________________________

Alexander Andersson
+46 (0) 72-737 68 88  |  alexander@BEAMONFOSBURY.COM

Benny Nyberg
+46 (0) 73-428 19 48 |  benny@BEAMONFOSBURY.COM

www.beamonfosbury.com

 

Kommentarer inaktiverade.